क्र.सं.
पुरस्कार/सम्मान
संकाय
वर्ष

1.

जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार

डॉ. अभिजित कर

2003

2.

डॉ. आर.एन. सिंह पुरस्कार

डॉ. आर.आर. शर्मा

2004

3.

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद पुरस्कार

डॉ. आर.आर. शर्मा

2005

4.

युवा वैज्ञानिक पुरस्कार (NAAS)

डॉ. अभिजित कर

2006

5.

लाल बहादुर शास्त्री युवा वैज्ञानिक पुरस्कार

डॉ. अभिजित कर

2006

6.

फेलो, भारतीय बागवानी सोसायटी

डॉ. राम आसरे

2008

7.

जे.सी. आनंद स्वर्ण पदक

डॉ.. चरणजीत कौर

2008

8.

हिमाचल श्री पुरस्कार

डॉ. आर.आर. शर्मा

2008

9.

डॉ. आर. एन. सिंह पुरस्कार

डॉ. आर.आर. शर्मा

2009

10.

उत्कृष्ठ शिक्षक पुरस्कार

डॉ. डी.वी.के. सैमुअल

2009

11.

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद पुरस्कार

डॉ. आर.आर. शर्मा

2010

12.

शिक्षण पुरस्कार (MHRD, GOI)

डॉ. आर.आर. शर्मा

2010

13.

फेलो, भारतीय बागवानी सोसाइटी

डॉ. आर.के. पाल

2011

14.

उत्कृष्ठ शिक्षक पुरस्कार

डॉ. एस.के. झा

2012

15.

फलो, भारतीय बागवानी सोसाइटी

डॉ. आर.आर. शर्मा

2013

16.

राजीव गांधी पुरस्कार, भारत सरकार

डॉ. आर.आर. शर्मा

2013

17.

राजीव गांधी पुरस्कार, भारत सरकार

डॉ. वी.आर. सागर

2013

18.

जे.सी. आनंद स्वर्ण पदक

डॉ. वी.आर. सागर

2014

19.

भा.कृ.अनु.संस्थान उत्कृष्ठ शिक्षक पुरस्कार

डॉ. राम आसरे

2014

20.

फेलो, भारतीय बागवानी सोसाइटी

डॉ. वी.आर. सागर

2015

21.

एस.के. मित्रा मेमोरियल स्वर्ण पदक

डॉ. राम आसरे

2015

22.

जे.सी. आनंद स्वर्ण पदक

डॉ. राम आसरे

2015

23.

एस.के. मित्रा मेमोरियल स्वर्ण पदक

डॉ. वी.आर. सागर

2016

24.

फलों, राष्ट्रीय जैव विज्ञान अकादमी चेन्नई

डॉ. आर.आर. शर्मा

2016

25.

फेलो, सोसाइटी फॉर प्लान्ट रिसर्च

डॉ. शालिनी गौड़ रूद्रा

2016

26.

भा.कृ.अनु.सं., उत्कृष्ठ शिक्षक पुरस्कार

डॉ. आर.आर. शर्मा

2016

27.

फलो, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी

डॉ. आर.आर. शर्मा

2017